ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Τ. 9946 της 10/17.03.2000

(ΦΕΚ 351, τ. Β΄)

Καθορισμός των δικαιολογητικών άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας στα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν πιστοποιητικό ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδομένου επ’ αμοιβή προσώπου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.