ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.ΥΓ6/Γ.Π.οικ. 104741 της 23.10/30.10.2003

(ΦΕΚ 1603, τ. Β΄)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.