ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Α. Α2β/οικ. 3982 της 07.10/04.11.1987

(ΦΕΚ 577, τ. Β΄)

Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.