ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7011/10/58-ιδ΄ της 19.08/31.08.2004

(ΦΕΚ 1338, τ. Β΄)

Καθορισμός προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων

πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.