ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7002/12/1-στ΄ της 05.10.1999

(ΦΕΚ 1845, τ. Β΄)

Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.