Υπουργική Απόφαση 7001/2/1484-ζ της 02/12.07.2018

(ΦΕΚ 2779, τ. Β΄)

Ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.