Υπουργική Απόφαση 7001/2/1484-ζ της 02/12.07.2018

(ΦΕΚ 2779, τ. Β΄)

Ίδρυση Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.