ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6500/1/6-ιγ της 11.07.1995

(ΦΕΚ 607, τ. Β΄)

Κατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.