ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Συγκοινωνιών 5030 της 09.01/ 26.03.1980

(ΦΕΚ 307, τ. Β΄)

Περί καθορισμού όρων τοποθετήσεως και λειτουρ­γίας συσκευής αυτομάτου καταγραφής ταχύτητος και άλλων στοιχείων πορείας εις ωρισμένας κατηγορίας αυτοκινήτων οχημάτων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.