Απόφαση Υ.Δ.Τ. υπ’ αριθ. 3009/2/28γ της 16.06/21.06.1994

(ΦΕΚ 461, τ. Β΄)

Όροι ασφαλούς φύλα­ξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.