Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης υπ’ αριθ. 3009/2/ 20-στ της 07.01/26.1.1994

(ΦΕΚ 41, τ. Β΄)

Καθορισμός διαδικα­σίας και δικαιολογητικών χορήγησης αδειών αγοράς και κα­τοχής κυνηγετικών όπλων και συναφή θέματα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.