ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24232 της 23.07/25.07.2003

(ΦΕΚ 1040, τ. Β΄)

Εκτέλεση των παρεπομένων ποινών που προβλέπονται από το άρθρο 41ΣΤ Ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3057/2002

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.