ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14332οικ. της 05.03/08.03.2013

ΦΕΚ 553, τ. Β΄)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαία απόφαση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. 137061/28−8−2002 (ΦΕΚ 1154 Β΄) και 96951/1−12−2010 (ΦΕΚ 1886 Β΄) σχετικά με την πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών για τη σωματική και ψυχική απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη των τοξικομανών και χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών κρατουμένων

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.