ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 8/13.7.1993

(ΦΕΚ 795, τ. Δ΄)

Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.