ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 98 της 29/30-10-2018

(ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.