ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7 της 11/18.01.2019

(ΦΕΚ 7 τ. Α΄)

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.