ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 394 της 28.11/03.12.2001

(ΦΕΚ 274. τ. Α΄)

Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.