ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 254 της 02.12/03.12.2004

ΦΕΚ 238, τ. Α΄

Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.