ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24 της 26/28.02.1997

(ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.