ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24 της 26/28.02.1997

(ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.