ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 178 της 30/31.12.2014

(ΦΕΚ Α΄ 281)

Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.