ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14 της 23/31.01.2001

(ΦΕΚ 12, τ. Α΄)

Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.