ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 141 της 12/15.04.1993

(ΦΕΚ 58, τ. Α΄)

Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.