ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 128 της 23.12.2010

(ΦΕΚ 221, τ. Α΄)

Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.