ΝΟΜΟΣ 3500 της 23/24.10.2006

(ΦΕΚ 232, τ.Α΄)

Για την αντι­μετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.