ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3897 της 10-12-2010

(ΦΕΚ 208, τ. Α΄)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε­νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημά­των για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβα­σης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλ­λες διατάξεις

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.