ΝΟΜΟΣ 3688 της 04/05.08.2008

(ΦΕΚ 163, τ. Α΄)

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.