ΝΟΜΟΣ 3686 της 25.07/01.08.2008

(ΦΕΚ 158, τ. Α΄)

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.