ΝΟΜΟΣ 3028 της 28.06.2002

(ΦΕΚ 153 τ. Α΄)

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.