ΝΟΜΟΣ  2557 της 23/24.12.1997

(ΦΕΚ 271, τ. Α΄)

Θεσμοί μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.