ΝΟΜΟΣ 2446 της 19/12/1996

(ΦΕΚ 276, τ. Α΄)

Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) “περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις”

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.