ΝΟΜΟΣ 2130 της 22./23.04.1993

(ΦΕΚ 62, τ. Α΄)

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, και διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.