ΝΟΜΟΣ 1300 της 13.10.1982

(ΦΕΚ 129, τ. Α΄)

Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.
Συνδεθείτε για να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το νομοθέτημα.
Αναζήτηση εντός νομοθετήματος:
Αναζητήστε με ελληνικά, τόνους και πλήρεις λέξεις εντός του αυτού του νόμου.