ΝΟΜΟΣ 1264 της 30.06/01.07.1982  

(ΦΕΚ 79, τ. Α΄)

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κι­νήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

Ευρετήριο άρθρων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.