Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

7004/5/19-β’ της 3.12.2018

(ΦΕΚ 6003, τ. Β΄)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα άρθρα του νομοθετήματος, συνδεθείτε για να ξεκλειδώσετε το περιεχόμενο.