ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ

ΟΠΛΑ - ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Υ.Α. 8517/4/7-ξδ' του 2011 Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία ...
Ν. 4028/2011 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009
Υ.Α. 3009/2/27−θ΄ του 2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση διατάξεων ....
Υ.Α. 3009/2/27-η΄ του 2011 Τροποποίηση – Συμπλήρωση διατάξεων των 3009/2/27-γ από 21.09.1994 (Β΄-795) και 3009/2/20-στ από 26.01.1994 (Β΄-41), αποφάσεων Υπουργού Δημόσιας Τάξης ...
Υ.Α. 941/2006 Ατομικός - ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης
Υ.Α. 123320/2009 Ατομικός ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης
Υ.Α. 3009/2/23-ιη΄ του 1999 Τροποποίηση της 3009/2/23 - α'/ 31.8.1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ...
Υ.Α. 7011/10/58-ιδ΄ του 2004 Καθορισμός προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Υ.Α. 3312.1/01/94 του 1994 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας κατοχής και οπλοφορίας όπλων, τα οποία επιτρέπονται να φέρουν ...
Υ.Α. 19180/2006 Όροι, προϋπο­θέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων

Σελίδες