ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
N. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις"
Π.Δ. 148/2007 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/50153/06 του 2007 Καθορισμός μέγιστης ημερήσιας δόσης τραμαδόλης
Υ.Α. Α6β. 6543 του 1988 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87 και ορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ...
Υ.Α. οικ. 51483/700/Φ.15 της 14/15.05.2018 Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης
Ν. 4523/2018 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Υ6γ/3911 του 2000 Τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος DUROGESIC που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν. 1729/87, Γ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Υ.Α. οικ. 79292 του 2007 Λειτουργία Ειδικού Θεραπευτικού Τμήματος (ΕΙ.ΘΕ.Τ) Απεξάρτησης Τοξικομανών στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων τύπου Β
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.123418 του 2011 Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ. 123148 του 2011 Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) σε παραχωρούμενους ...

Σελίδες