ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/167073/08 του 2009 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/70248 του 2009 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ/117237 του 2009 Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ. 161365 του 2010 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/06 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ. 47477 του 2013 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/06 ...
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/64061 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών
Υ. Α. ΔΥΓ3γ/68107 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί Ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/73933 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. 2500/15/135-ι' της 06/19.09.2011 Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα
Π.Δ. 148/2007 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Σελίδες