ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Υ.Α. Α6β. 6543 του 1988 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διάθεσης των ουσιών του άρθρου 4 του Ν. 1729/87 και ορισμός φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ...
Υ.Α. Υ6γ/3911 του 2000 Τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος DUROGESIC που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν. 1729/87, Γ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/93492 του 2012 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/οικ. 155737 του 2006 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά»
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/52708 του 2007 Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/50153/06 του 2007 Καθορισμός μέγιστης ημερήσιας δόσης τραμαδόλης
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/63672 του 2007 Καθορισμός τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ....
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/80696 του 2007 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/116244/05 του 2008 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ3γ/120064 του 2008 Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις διατάξεις του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

Σελίδες