ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Υ.Α. οικ. 51483/700/Φ.15 της 14/15.05.2018 Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης
Ν. 4523/2018 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ.ΥΓ6/Γ.Π.οικ. 104741 του 2003 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Υ.Α. Α2β/οικ. 3982 του 1987 Ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης
Υ.Α. οικ. 79292 του 2007 Λειτουργία Ειδικού Θεραπευτικού Τμήματος (ΕΙ.ΘΕ.Τ) Απεξάρτησης Τοξικομανών στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων τύπου Β
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.79305 του 2011 Εξαίρεση της ανακατασκευής του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 28 ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ....
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.98553 του 2011 Απόδοση χρηματικών ποινών του Ν. 3459/06 (άρθρο 44) για τα Ναρκωτικά
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ.123418 του 2011 Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών
Υ.Α. ΔΥΓ6/ΓΠ. 123148 του 2011 Ίδρυση, μεταφορά και λειτουργία Θεραπευτικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) σε παραχωρούμενους ...
Υ.Α. 14332οικ. του 2013 Τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαία απόφαση των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. 137061/28−8−2002 (ΦΕΚ 1154 Β΄) και 96951/1−12−2010 (ΦΕΚ 1886 Β΄) ...

Σελίδες