ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Ανθυπαστυνόμων 2020
Π.Δ. 100/2003 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού.
Π.Δ. 211/2005 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών
Π.Δ. 120/2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Π.Δ. 7/2017 Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Π.Δ. 4/1995 Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων
ΠΔ 84/2008 Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνοριακών φυλάκων
Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Π.Δ. 128/2010 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού
Π.Δ. 98/2018 Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Σελίδες