ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Π.Δ. 144/1991 Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας- Επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού ...
Π.Δ. 296/1990 Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποστρατευομένους ανωτάτους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος
Π.Δ. 128/2010 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού
Π.Δ. 15/2007 Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και ...
Π.Δ. 50/2006 Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών – απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων
Π.Δ. 245/1997 Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
ΠΔ 622/1985 Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης
Π.Δ. 254/2004 Κώδικας Δεοντολογίας Αστυνομικού
ΠΔ 9/2011 Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Π.Δ. 500/1989 Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών σκύλων και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς σκύλους, τους συνοδούς - χειριστές και τους εκπαιδευτές τους

Σελίδες