ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Αρχιφυλάκων 2021
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Ανθυπαστυνόμων 2021
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα έτους 2020
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Ανθυπαστυνόμων 2020
Π.Δ. 54/2019 Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας
Π.Δ. 86/2019 Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών, κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων
Π.Δ. 88/2019 "Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά ζητήματα αστυνομικών Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας"
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα έτους 2019
Π.Δ. 7/2019 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού
Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Ανθυπαστυνόμων 2019

Σελίδες