ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις
Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Π.Δ. 352/1995 Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων
Π.Δ. 178/2014 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Π.Δ. 141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών.
Π.Δ. 50/2006 Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών – απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων