Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Α.Δ. 7/1997 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - «Μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων»
Α.Δ. 1/1996 της Α.Δ. Χανίων
Α.Δ. 8Α/2003 Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. - Τροποποίηση της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων»
Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
N. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ....
Ν. 2672/1998 Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
Ν. 4049/2012 Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις
Ν. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
Ν. 1165/1918 Περί Τελωνιακού Κώδικα
Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος

Σελίδες