Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Π.Δ. 197/2003 Επιθεωρητές εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Σύστημα επιβολής κυρώσεων – Ποινές
Π.Δ. 148/1994 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων
Π.Δ. 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως
Π.Δ. 120/2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Π.Δ. της 8/1993 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών
Π.Δ. 98/2004 "Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων" σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου.
N. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις"
Π.Δ. 455/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως
Π.Δ. 293/1977 Περί των περιορισμών κατά την μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών ...
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σελίδες