Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Π.Δ. 98/2004 "Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων" σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου.
N. 4139/2013 "Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις"
Π.Δ. 455/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως
Π.Δ. 293/1977 Περί των περιορισμών κατά την μεταφορά φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών ...
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ν. 2168/ 1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις"
ΝΟΜΟΣ 3500/2006 "Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις"
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Σελίδες