Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Π.Δ. 148/2005 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικού προσωπικού, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας ...
ΠΔ 273/1999 Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη
Π.Δ. 339/1996 Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις
Π.Δ. 78/1988 Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών
Π.Δ. 208/2002 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
Π.Δ. 197/2003 Επιθεωρητές εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Σύστημα επιβολής κυρώσεων – Ποινές
Π.Δ. 148/1994 Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων
Π.Δ. 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως
Π.Δ. 120/2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού
Π.Δ. της 8/1993 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών

Σελίδες