Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Ν. 4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό
Ν. 1197/1981 Περί Προστασίας των Ζώων
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις
Ν. 1300/1982 Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας
Ν. 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις
Υ.Α. 280239 του 2003 Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις
Α.Δ. 2/2006 του Διευθυντή της Α.Δ. Χανίων - Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της «ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ» στην περιφέρεια της Α. Δ. Χανίων
Υ.Α. 280241/2003 Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις.
Υ.Α. 266541/2003 Όροι χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών
Ν. 2017/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς

Σελίδες