Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Αναζήτηση

Νομοθεσία - Εργαλεία για αστυνομικούς

Νομοθέτημα Κατηγορία νομοθετήματος
Π.Δ. 36/1994 Μέτρα προστασίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 83/2011 Εφοδιασμός Ελλήνων πολιτών μονίμων κατοίκων Γερμανίας με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
Ν. 3446/2006 Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις
Ν. 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Π.Δ. 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
ΠΔ 47/2005 Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του
ΠΔ 25/2004 Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών
Π.Δ. 338/1997 Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.)
Ν. 711/1977 Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων
Ν. 976/1979 Περί ρυθμίσεων ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου

Σελίδες